Основи Інтернет

Метою навчальної дисципліни "Основи Інтернет" є засвоєння необхідних знань з основ інтернет технологій, а також формування твердих практичних навичок щодо розробки веб-сайтів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен


Знати:

  • основні елементи об’єктної моделі браузера;
  • мову HTML; мову CSS;
  • правила побудови і основні елементи сценаріїв мовою JavaScript;
  • основи роботи з системою контролю версій вихідного коду Git.

Вміти:

  • створювати веб-сторінки мовою HTML;
  • застосовувати таблиці стилів;
  • використовувати основні об’єкти браузера та об’єкти JavaScript;
  • створювати сценарії обробки подій;
  • об'єднувати сукупність сторінок та ресурсів у веб-сайт;
  • користуватись системою контролю версій для розробки та публікації веб-сайту.

 

Бали