Спеціальний курс "Математичні моделі мікроекономіки"

 

 

РОЗДІЛ 1. Теорія споживання.

 

 • Поняття та функція витрат виробництва. Прибуток та умова його максимізації з заданою системою цін.
 • Функція та еластичність пропозиції.
 • Теорія особистого споживання. Крива байдужості. Бюджетні обмеження.
 • Рівновага споживача. Функції корисності. Порівняльна статика і попит.

 

 

РОЗДІЛ 2. Теорія фірми.

 

 • Попит і пропозиція. Рівноважна ціна.
 • Модель оптимізації розмірів фірми.
 • Структура ринку. Моделювання монополії в ринковій системі.
 • Олігополія. Ринок ресурсів.
 • Загальна рівновага та добробуту.
 • Задача оптимізації обсягу виробництва продукції.
 • Взаємодія попиту та пропозиції. Ціна рівноваги.

 

 

РОЗДІЛ 3. Ціноутворення на ринку.

 

 • Структура ринку та ціна.
 • Ціноутворення на монополістичному ринку.
 • Ціноутворення за умов монополістичної конкуренції.
 • Ціноутворення за умов олігополії попиту.
 • Ціноутворення на ринках факторів виробництва.

 

Література (натисніть, щоб побачити)


 1. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.Г. Микроэкономика. С-П ун-т экономики и финансов,1996.
 2. Гребенников П.И.Микроэкономика в цифрах. С-П.,1998.
 3. Под ред. Огибина Ю.А. Микро- макроэкономика. Практикум.С-П., 1998..
 4. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика.Киев, 1997.
 5. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ, 1997.
 6. Желтякова И., Маховикові Г., Пузаня Н. Цены и ценообразование. С-П., 1999.

 

Бали