Дослідження операцій в економіці

 

 

Список тем

 

 

Основні поняття у дослідженні операцій


 • Предмет, особливості і сфери застосування дослідження операцій.
 • Класифікація задач. Класифікація моделей та методів розв’язування задач дослідження операцій.
 • Приклади економічних і технічних проблем, розв’язуваних методами дослідження операцій.
 • Побудова лінійних економічних моделей.

 

Задачі ЛП, їх постановки, форми зображення і властивості.


 • Постановки типових задач ЛП. Загальна, стандартна і основна форми задач ЛП, способи зведення однієї форми до іншої.
 • Елементи опуклого аналізу та опуклого програмування. Допустима область задачі ЛП та її властивості. Властивості розвязків задач ЛП. Графічний метод розвязування задач ЛП.
 • Ідея симплекс-методу. Симплекс-метод розвязування задач ЛП в базисній формі. Побудова вихідного опорного плану ЗЛП методом штучного базису.
 • М-метод розв’язування задач ЛП. Двохетапний метод розв’язання задач ЛП.
 • Двоїсті задачі ЛП. Теореми двоїстості. Економічна інтерпретація теорем двоїстості.
 • Зв’язок між розв’язками взаємно двоїстих задач ЛП. Двоїстий симплекс-метод.

 

Транспортна задача і методи її вирішення


 • Постановка транспортної задачі та її особливості.
 • Умова балансу, відкриті та закриті моделі Т-задачі.
 • Методи знаходження початкового плану Т-задачі.
 • Метод потенціалів розв’язування Т-задачі.
 • Інші постановки Т-задачі.
 • Задача про призначення.


Викладачі:
доцент, кандидат ф.-м. наук Кічмаренко Ольга Дмитрівна,

ст. викладач Огуленко Олексій Павлович.

 

 

 

Навчальні матеріали

 

Методичні вказівки: моделі на мережах, побудова математичних моделейметодика проведення дослідження операцій.

 

 

 

Бали (нажміть, щоб відкрити)

 

Завдання (нажміть, щоб відкрити)


 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИЗавдання


Опис


Термін здачіПобудова та аналіз лінійних моделей

 

Лабораторна робота №1

 

Побудова лінійних моделей

 

03.03.14

 

Лабораторна робота №2 Графічний розв'язок ЗЛП